Projekty

logo
ROP NUT 2

Název projektuObsah projektuFinancovánoRealizace
Podpora žáků při uplatnění na trhu práce, prohloubení spolupráce pedagogů a odborníků z praxe
ESF 1.1.2020 - 31.12.2021
PolyGram Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JMk CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ESF 1.12.2017 - 31.10.2020
Šablony 2 Projekt je zaměřen na následující témata - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. ESF 1.9.2017 - 31.8.2019
Anglický jazyk - blended learnig Rozšíření výuky anglického jazyka o formu blended learning = kombinace komerčního e-learningového kurzu a konzultací učitele v běžné výuce. ESF 17.9.2015 - 31.12.2015
Podpora výuky jazyků 1. Zkvalitnění čtenářské gramotnosti v českém jazyce prostřednictvím čtenářských dílen. 2. Stínování (stáže) učitelů anglického jazyka v zahraničí (Finsko). 3. Jazykově-vzdělávací pobyt 50 žáků a 5 učitelů ve Velké Británii. ESF 1.7.2015 - 31.12.2015
S moderní technikou ke zkvalitnění výuky Modernizace stávajícího a nevyhovujícího strojního vybavení v učebnách. ROP NUTS 2 Jihovýchod 22.9.2014 - 30.9.2015
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách Zkvalitnění procesu konstruování a výroby s využitím 3D skeneru. ESF 1.8.2013 - 30.6.2015
Náš cíl - kvalita a efektivita výuky Zkvalitnění výuky prostřednictvím realizace 55 šablon. ESF 06/2012 - 05/2014
Učíme se společně Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání pro zkvalitnění a zefektivnění výuky. ESF 01/2013 - 12/2014
Učíme se pro praxi Zkvalitnění výuky odborných předmětů formou žákovských projektů. ESF 05/2012 - 08/2014
Cizí jazyky pro praxi Nové metody a formy podpory cizích jazyků na SOŠ. ESF 18.2.2010 - 30.6.2012
logo univ2k Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k . ESF  
Učíme se za školou Tvorba e-learningových modulů 57 předmětů. ESF 03/2009 - 03/2011
Bezdrátová škola V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 školami součástí projektu Evropské unie "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj". EU 11/2008 - 08/2009
Studentský život Porovnání života studentů partnerských škol z ČR a Norska. Finanční mechanismy EHP/Norsko 08/2008 - 06/2009
Práce v EU - proč ne? Projekt orientovaný na výuku cizích jazyků s využitím ICT. ESF 06/2006 - 06/2008