Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 2. kolo

Upozorňujeme uchazeče, že každá přihláška musí být opatřena potvrzením od lékaře! Žádáme zákonné zástupce, aby na přihlášku uvedli jak svůj telefon, tak i e-mailovou adresu.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 519 326 505 (paní Halmová).

Ředitelka Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvkové organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Ve 2. kole přijímacího řízení se pro studijní obory ani nástavbové studium nebudou konat žádné přijímací zkoušky. Uchazečům o studium nabízíme volná místa v následujících studijních a učebních oborech a v denním a dálkovém nástavbovém studiu:

VOLNÁ MÍSTA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kód a název oboruSoučástForma studiaPočet
23-41-M/01 Strojírenství SPŠ 4 roky denní 10
26-41-M/01 Elektrotechnika SPŠ 4 roky denní 40
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy SPŠ 4 roky denní 9
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik SOU 4 roky denní 22
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje SOU 3 roky denní 19
69-51-H/01 Kadeřník SOU 3 roky denní 13
23-51-H/01 Strojní mechanik SOU 3 roky denní 25
23-56-H/01 Obráběč kovů SOU 3 roky denní 19
23-55-H/01 Klempíř SOU 3 roky denní 10
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud SOU 3 roky denní 21
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud SOU 1 rok zkrácenné denní 20
64-41-L/51 Podnikání (nejčastější dotazy) SOU 2 roky denní nástavbové 29
64-41-L/51 Podnikání (nejčastější dotazy) SOU 3 roky dálkové nástavbové 17
63-41-M/02 Obchodní akademie OA 4 roky denní 5

Součásti školy: SPŠ = Střední průmyslová škola; OA = Obchodní akademie; SOU = Střední odborné učiliště