Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

  • Konstruování s podporou počítače
  • Provoz a údržba vozidel.

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

 

Varianta vzdělávání – konstruování s podporou počítače

Absolventi jsou připraveni pro výkon středních technickohospodářských funkcí a pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických povolání zejména v oblasti strojírenství. Mohou zastávat zejména funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, které jsou řízeny prostředky výpočetní techniky, ale i další funkce v odborných útvarech – designér, konstruktér, projektant, CNC programátor, technický grafik, výrobní technik, manažer kvality.   Ovládá i vybrané manuální zručnosti a dovednosti a vědecky fundované metody práce na odpovídající úrovni a cílevědomě, rozvážně a rozhodně jedná v souladu s právními normami. Potřebnou praxí s dalším studiem si dále zvyšuje kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni i pro vysokoškolské studium na strojních fakultách popřípadě v příbuzných oborech.

 

Varianta vzdělávání – provoz a údržba vozidel

Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských pracovníků (např. vedoucí servisu, vedoucí provozu, dispečer, kontrolor, diagnostik, technik STK atd.) a pro výkon náročných dělnických profesí, zejména v oblasti silniční dopravy a strojírenství. Absolventi mají také vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Studium je zaměřeno na oblast konstrukce, provozu, údržby, diagnostiky a oprav silničních vozidel. Výuka většiny odborných předmětů probíhá s výraznou podporou výpočetní techniky. Kde uživatelské programy značně usnadňují a urychlují řešení zadané problematiky. Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni pro studium na strojních ale i jiných fakultách vysokých škol.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout