Obráběč kovů

Kód oboru vzdělání: 23-56-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyka a literatura CJL 2 1 2 5
Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
Občanský základ OBZ 1 1 1 3
Fyzika FYZ 1 1 * 2
Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
Matematika MAT 2 2 1 5
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie ICT 1 1 2 4
Předměty specializace          
Ekonomika EKO * 1 1 2
Strojírenská technologie STT 1 1 1 3
Strojnictví  STR 1 1 1,5 3,5
Technická dokumentace TED 2 1 2 5
Technologie TEC 2 3 3 8
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 32 35 99

Absolvent je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na CN strojích. Jako univerzální obráběč je připraven na výkon činnosti v technologii strojního obrábění, včetně seřízení a stanovení optimálních obráběcích procesů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Náplň práce v odborném výcviku

Žák:

 • čte technické výkresy a pracovní postupy,
 • pro svou práci dokáže používat správné nástroje a pomůcky - vrtáky, frézy, měřidla,
 • ovládá běžné práce na soustruhu, frézce, vrtačce a brusce,
 • provádí běžnou údržbu těchto strojů,
 • orientuje ve výběru vhodných obráběcích strojů při výrobě strojní součásti,
 • dokáže navrhnout a použít optimální měřidla při výrobě součástí, mikrometry, kalibry, posuvná měřidla,
 • je schopen dle technického výkresu navrhnout optimální materiál, obráběcí stroj, nástroje a měřidla potřebná pro výrobu,
 • zvládá ostření nástrojů pro obráběcí stroje - vrtáky, soustružnické nože, frézy,
 • na soustruhu, frézce a brusce obrábí jednoduché a složité tvary dle technického výkresu.

Uplatnění na trhu práce

 • univerzální obráběč,
 • soustružník,
 • frézař,
 • obsluha vrtačky,
 • obsluha vyvrtávačky – vertikální i horizontální,
 • obsluha hoblovky,
 • brusič strojních součástí a nástrojů,
 • obsluha číslicově řízených strojů,
 • seřizovač obráběcích strojů,
 • servisní mechanik obráběcích strojů,
 • obchodní zástupce pro obráběcí stroje.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout