Obchodní akademie

logo k oboru

Kód oboru: 63-41-M/02
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška


Uplatnění

Obor je určen pro děvčata i chlapce. Umožňuje absolventům:

 • uplatnit se na trhu práce především v široké skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech.
 • Příkladem jsou povolání (pracovní pozice):
  • ekonom
  • účetní
  • referent: finanční, mzdový, marketingu, ve státní správě…
  • statistik
  • asistent
  • sekretářka
  • obchodní zástupce
  • bankovní a pojišťovací pracovník
  • pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích
 • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
 • pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k výkonu ekonomických profesí, především:

 • znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
 • znalost vedení účetnictví a daňové evidence
 • schopnost orientovat se v právních normách
 • schopnost ovládat a využívat PC a další prostředky IKT (Word, Excel, účetní software, psaní desetiprstovou hmatovou metodou)
 • znalost obchodní korespondence
 • znalost dvou cizích jazyků

Odborná praxe v průběhu studia:

 • Praxe v reálném pracovním prostředí v organizacích podle vlastního výběru žáka
 • Učební praxe v předmětech odborné specializace: Aplikovaná ekonomie (žáci připravují školní ples) nebo Cvičná kancelář (simuluje činnost skutečné firmy), Integrovaný ekonomický předmět

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout