Sportovní aktivity

Tělocvična domova mládeže

Tělocvična domova mládeže je využívána k volnočasovým a sportovním aktivitám žáků. Nejčastěji je využívána pro florbal, halovou kopanou, stolní tenis, badminton.

Domov mládeže nabízí pronájem haly pro výše uvedené sporty v době, kdy hala není využívána žáky domova mládeže.