Elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata.

Od 1. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

 • Informační technologie
 • Elektrická trakce v dopravě

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Lightbulb

Stránky oboru elektrotechniky

 

Varianta vzdělávání - informační technologie

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při správě počítačových sítí,
 • programátor,
 • dealer nebo obchodní zástupce firmy zabývající se výpočetní technikou,
 • školící technik,
 • jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.

 

Varianta vzdělávání - elektrická trakce v dopravě

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie,
 • v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky,
 • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů,
 • v oblasti systémů pro měření a regulaci,
 • při údržbě a opravách kolejových vozidel,
 • při řízení kolejových vozidel,
 • jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout