Zámečnické práce

V rámci Odborného výcviku žáků 2. a 3.ročníků jsme schopni realizovat jednoduché i náročnější zámečnické zakázky. V minulosti se jednalo o zhotovování rozličných roštů, rozvaděčových dvířek a dále pak různých drobných kovovýrobků. Pro potřeby výuky jsou našimi žáky zhotovovány držáky na dataprojektory do učeben, držáky promítacích pláten apod.

Pro propagaci různých projektů realizovaných školou žáci kovooborů zhotovili drátěné reklamní stojany. Tyto jsou ve druhé vlně zhotovovány i pro součást Obchodní akademie.

Z těch náročnějším můžeme vzpomenout na rozsáhlou zakázku týkající se výroby otáčecích reklamních ploch pro propagaci Lednicko-Valtického areálu. „Rollboardy“ jsou umístěny na různých místech břeclavského okresu.

Ve spolupráci s organizací TEREZA Břeclav došlo k výrobě cca 15 reklamních výlepových ploch. Tyto jsou nainstalovány v různých částech města Břeclavi. Naši žáci se podíleli nejen na jejich výrobě, ale i na samotné instalaci – provedena betonáž patek a následná montáž billboardu sváry.