Kadeřník

Kód oboru vzdělání: 69-51-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 11 7 29
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Chemie CHE 1 1 * 2
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 1 1 4
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 2 * 3
B. Předměty specializace   22 23 25,5 70,5
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Materiály MTR 2 1,5 2 5,5
11. Technologie TEC 3 2,5 3 8,5
12. Zdravověda ZDR 1 1 * 2
13. Výtvarná výchova VYV 1 1 * 2
14. Dějiny účesové tvorby DUT * * 1 1
15. Komunikace ve službách KOS * 1 1 2
16. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   33 34 32,5 99,5

Obor je zaměřen na komplexní péči o vlasy a na úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Uplatnění absolventů je možné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Náplň práce v odborném výcviku

 • mytí a regenerace vlasů,
 • holení a úprava vousů,
 • natáčení na natáčky,
 • foukání vlasů do tvaru účesu,
 • barvení a tónování vlasů,
 • odbarvování a melírování vlasů,
 • stříhání vlasů,
 • návrhy módních účesů a způsoby jejich úpravy,
 • tvorba společenských účesů – svatební, plesové,
 • poradenství v péči o vlas, změna barvy a tvaru účesu.

Uplatnění na trhu práce

 • v salonech poskytujících profesní kadeřnické služby nebo OSVČ.

Odborná školení

 • žáci jsou školeni profesionálními technology z LONDA Praha, MJC Zlín, BEMA Hodonín, HAIR COMPANY,
 • work shop – Pavel Filandr.

 

Kadeřník jednoletý

Kód oboru vzdělání: 69-51-H/01
Délka a forma studia: 1 rok, zkrácené denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Obor je určen pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání nebo pro uchazeče, kteří řádně ukončili poslední ročník maturitního oboru.

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout