Jídelna

Školní jídelna poskytuje, v rámci doplňkové činnosti, stravovací služby. Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny ve stanovenou dobu. Poskytujeme snídaně, obědy, večeře. Stravovat se lze také formou polopenze, či plné penze. Větší skupině zájemců o stravování na požádání předem zašleme jídelní lístek.

Všichni strávníci jsou povinni se seznámit a řídit „Provozním řádem školní jídelny“ (viz níže).

Kontaktní osoba: Čapková Radka, zálohy na stravu a objednávkový systém
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 774 720 104

Kontaktní osoba: Ludmila Vojtová, vedoucí školní jídelny
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 724 645 835

CENA STRAVY

Druh strávníkaDruh jídlaCena
Studenti 11-14let Oběd 29,-Kč
Studenti 15a více let Oběd 30,-Kč
Snídaně 26,-Kč
Večeře 27,-Kč
Ubytovaní studenti Celodenní strava 83,-Kč
Stravování o víkendu
a prázdninách
Snídaně 93,-Kč
Oběd 109,-Kč
Večeře 97,-Kč

Ceník stravy platný od 1.9.2020

Strávník má na dotovanou stravu nárok pouze při pobytu ve škole. Zaměstnanec musí být na pracovišti alespoň 3 hodiny. V první den nemoci má strávník na dotovanou stravu nárok.

Provozní řád školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy k zákonu.

Strávníci jsou studenti a zaměstnanci SPŠ Edvarda Beneše a její součásti OA, SOU, studenti Gymnázia Břeclav  a Soukromé střední průmyslové školy Cultus, ubytovaní studenti Domova mládeže a zaměstnanci školy. Strávníci jsou rovněž zaměstnanci soukromých firem, kterým se poskytují stravovací služby školní jídelny v rámci doplňkové činnosti školy na základě smluvního vztahu.

2. Přihlášení ke stravování

Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním přihlášky ke stravování. Tiskopis přihlášky je součástí přílohy č. 1.

Student odevzdá každý nový školní rok na pokladně školní jídelny řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování s razítkem školy, na které studuje.

Po přihlášení strávník obdrží přihlašovací údaje do internetového terminálu. A oproti vratné záloze 100,-Kč obdrží kreditní čip.

3. Výběr jídel, objednávky

Strávníci mají možnost si předem vybrat ze dvou hlavních jídel. Součástí oběda je polévka a dle možnosti zeleninový salát, ovoce, moučník a podobně. Pro ubytované studenty připravujeme snídaně, přesnídávky a večeře.

Objednávky stravy realizují strávníci pomocí objednacího zařízení umístěného ve školní jídelně (na průmyslovce) i výdejně stravy (na učilišti). Objednávky se realizují pomocí kreditního čipu a jsou ihned zaznamenány na kontech strávníků.

Stravu lze objednat i pomocí internetového terminálu https://jidelnicek.spsbv.cz . Na pokladně školní jídelny obdrží strávník přihlašovací údaje. Po přihlášení se otevře předepsaný jídelníček. Jídlo objednáte kliknutím na okénko se zvoleným chodem. To, že je jídlo objednáno, poznáte podle žlutého zbarvení okénka. Aktuální výši vašeho účtu zjistíte kliknutím na odkaz "Přehled" na horní liště.

Jídla lze objednat nejdéle dva týdny předem. Objednávky na následující den musí strávníci provádět nebo rušit nejpozději den předem do 15 hodin. Na pondělí vždy v pátek do 15 hodin. Po této době již terminál ani internetový objednávkový systém žádný úkon neprovede. Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu.

V případě, že ubytovaní studenti nepožadují II. večeři, vyplní prohlášení. Viz příloha č. 2.

4. Platby

Platby záloh na stravu jsou inkasovány v pokladně školní jídelny v hotovosti. V otevíracích hodinách v pondělí a čtvrtek od 12:00 do 14:30 hodin.

Bezhotovostní platby se realizují pomocí příkazu k úhradě.
Číslo účtu školní jídelny: 107-2979670297/0100
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: číslo strávníka – obdrží strávník na pokladně školní jídelny
Minimální částka vkladu: 500,-Kč

Případné přeplatky záloh na stravu se vyplácejí při ukončení studia, ukončení stravování, nebo na konci školního roku v měsíci červnu.

Strávníci firem platí fakturou podle skutečného počtu objednaných jídel. Vyúčtování provede vedoucí školní jídelny, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce a odevzdá potřebné podklady účetní školy, která provede vlastní fakturaci.

5. Výdej jídel, provoz školní jídelny

Obědy vydáváme v jídelně (na průmyslovce) v pondělí až pátek od 11:30 do 15:00 hodin.

Ve výdejně (na učilišti) obědy vydáváme v pondělí až pátek od 12:00 do 13:15 hodin.

Pro ubytované studenty vydáváme v jídelně (na průmyslovce) snídaně od 7:00 do 8:00 hodin a večeře od 17:45 do 18:15 hodin.

Doba výdeje pro ubytované mimořádné akce je dle dohody.

Při odběru stravy se každý strávník identifikuje pomocí kreditního čipu na čtecím zařízení u výdeje stravy.

Stravu vydávají kuchařky ze dvou výdejních míst. Strava je během výdeje udržována v předepsané teplotě pomocí výdejních ohřívacích vozíků. Talíře jsou nahřívány v ohřívacích zásobnících. Podnosy, příbory a nápoje si strávníci odebírají sami ze zásobníků umístěných v jídelně. Použité nádobí strávníci odnáší na vyhrazené místo, kde je odebírají pracovnice jídelny. Po ukončení provozu jídelnu uzamyká pověřená pracovnice.

Stravu do jídlonosičů nevydáváme.