facebook

Jídelna

Školní jídelna poskytuje, v rámci doplňkové činnosti, stravovací služby. Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny ve stanovenou dobu. Poskytujeme snídaně, obědy, večeře. Stravovat se lze také formou polopenze, či plné penze. Větší skupině zájemců o stravování na požádání předem zašleme jídelní lístek.

Kontaktní osoba: Čapková Radka, zálohy na stravu a objednávkový systém
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 519 308 192 a 519 308 161

Kontaktní osoba: Ludmila Vojtová, vedoucí školní jídelny
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 724 645 835

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje stravování, její činnost se řídí Zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením §119, prováděcími předpisy k zákonu.

Strávníci jsou studenti a zaměstnanci SPŠ Edvarda Beneše a její součásti OA, SOU, studenti Gymnázia Břeclav  a Soukromé střední průmyslové školy Cultus.

Strávníci jsou rovněž zaměstnanci soukromých firem, kterým se poskytují stravovací služby v rámci doplňkové činnosti školy na základě smluvního vztahu.

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Student odevzdá každý nový školní rok na pokladně školní jídelny řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování s razítkem školy, na které studuje. Oproti vratné záloze 100,-Kč obdrží kreditní čip.

VÝBĚR JÍDEL

Strávníci mají možnost si na oběd vybrat ze dvou hlavních jídel. Součástí oběda je polévka, hlavní chod, podle možností zeleninový salát, kompot, ovoce, moučník.

DOBA VÝDEJE

Obědy vydáváme v Pondělí až Pátek od 11:20 do 15:00 hodin.

Pro cizí strávníky výdej obědů v době od 11:20 do 15:00. Pro konzumaci  mají vyhrazený prostor.

OBJEDNÁVKY a ODHLÁŠKY

Objednávky se realizují pomocí objednacího zařízení umístěného ve školní jídelně, kde lze stravu objednat nejdéle dva týdny předem, nejpozději však do 15 hodin na den následující. Objednávky se realizují pomocí kreditního čipu a jsou ihned zaznamenány na účtech strávníků.

Strávník má na dotovanou  stravu nárok pouze při pobytu ve škole. Zaměstnanec musí být na pracovišti alespoň 3 hodiny. V první den nemoci má strávník na dotovanou stravu nárok.

Stravu je možné odhlásit den předem do 15 ti hodin na modulu v jídelně, nebo přes internet (v pátek na pondělí).

Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu.

INTERNETOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL

http://spsbv.mojejidelna.cz/

Přihlašovací údaje do internetového objednávkového terminálu obdržíte na pokladně jídelny.

Do uživatelského jména i hesla zadáte přidělené heslo. Po přihlášení se otevře předepsaný jídelníček. Jídlo objednáte kliknutím na okénko se zvoleným chodem. To, že je jídlo objednáno, poznáte podle žlutého zbarvení okénka. Aktuální výši vašeho účtu zjistíte kliknutím na odkaz "Přehled" na horní liště.

Objednávky na následující den musí strávníci provádět nejpozději den předem do 15 hodin. Na pondělí vždy v pátek do 15 hodin. Po této době již terminál ani internetový objednávkový systém žádný úkon  neprovede.

CENA STRAVY

Studenti 11-14let Oběd 29,-Kč
Studenti 15a více let Oběd 30,-Kč
Snídaně 26,-Kč
Večeře 27,-Kč
Ubytovaní studenti Celodenní strava 83,-Kč
Stravování o víkendu
a prázdninách
Snídaně 91,-Kč
Oběd 107,-Kč
Večeře 95,-Kč

Ceník stravy platný od 1.9.2019

ZPŮSOB PLATBY

HOTOVĚ na pokladně jídelny

Pokladní hodiny:

Pondělí
Čtvrtek
12:00 - 15:00 hod.
12:00 - 15:00 hod.

Případné přeplatky záloh na stravu se vyplácejí při ukončení studia, ukončení stravování, nebo na konci školního roku v měsíci červnu.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY – příkazem k úhradě

Číslo účtu školní jídelny: 107-2979670297
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: číslo strávníka-obdrží strávník na pokladně školní jídelny.
Minimální částka vkladu: 500,-Kč.
Žádáme o řádné vyplňování variabilního symbolu, jinak nebude moci být platba strávníkovi přiřazena.
Případné přeplatky a budou vráceny zpět na účet plátce v měsíci červenci.
Všichni strávníci jsou povinni se seznámit a řídit „Řádem školní jídelny“.

Provozní řád školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy k zákonu.

Strávníci jsou studenti a zaměstnanci SPŠ Edvarda Beneše a její součásti OA, SOU, studenti Gymnázia Břeclav  a Soukromé střední průmyslové školy Cultus, ubytovaní studenti Domova mládeže a zaměstnanci školy. Strávníci jsou rovněž zaměstnanci soukromých firem, kterým se poskytují stravovací služby školní jídelny v rámci doplňkové činnosti školy na základě smluvního vztahu. Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním přihlášky ke stravování. Tiskopis přihlášky je součástí přílohy č. 1.

2. Výběr jídel, objednávky, platby

Strávníci mají možnost si předem vybrat ze dvou hlavních jídel. Součástí oběda je polévka a dle možnosti zeleninový salát, ovoce, moučník a podobně. Pro ubytované studenty připravujeme snídaně, přesnídávky a večeře.

Objednávky stravy realizují strávníci pomocí objednacího zařízení umístěného ve školní jídelně i výdejně stravy. Jídla lze objednat nejdéle dva týdny předem, nejméně však do 15 hodin ve školní jídelně a do 13:30 hod ve výdejně stravy na den následující. Objednávky se realizují pomocí kreditního čipu a jsou ihned zaznamenány na kontech strávníků.

Stravu lze objednat i pomocí internetového terminálu http://spsbv.mojejidelna.cz/ . Na pokladně školní jídelny obdrží strávník přihlašovací údaje.

V případě, že ubytovaní studenti nepožadují II. večeři, vyplní prohlášení. Viz příloha č. 2.

Platby za stravné jsou inkasovány v pokladně školní jídelny v hotovosti. V otevíracích hodinách.

Bezhotovostní platby se realizují pomocí příkazu k úhradě. Číslo účtu školní jídelny: 107-2979670297/0100. Variabilní symbol: číslo strávníka – obdrží strávník na pokladně školní jídelny. Minimální částka vkladu: 500,-Kč.

Strávníci firem platí fakturou podle skutečného počtu objednaných jídel. Vyúčtování provede vedoucí školní jídelny, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce a odevzdá potřebné podklady účetní školy, která provede vlastní fakturaci.

Hotovost odvádí pokladní jídelny do pokladny školy dvakrát týdně.

3. Výdej jídel, provoz školní jídelny

Výdej stravy je prováděn v jídelně v provozních hodinách zveřejněných při vstupu do stravovacího zařízení tj. od 11:20 do 15:00 hodin v jídelně a ve výdejně stravy od 11:20 do 13:15 hodin.

Při odběru stravy se každý strávník identifikuje pomocí kreditního čipu a čtecího zařízení u výdeje stravy.

Stravu vydávají kuchařky ze dvou výdejních míst. Strava je během výdeje udržována v předepsané teplotě pomocí výdejních ohřívacích vozíků. Talíře jsou nahřívány v ohřívacích zásobnících. Podnosy, příbory a nápoje si strávníci odebírají sami ze zásobníků umístěných v jídelně. Použité nádobí strávníci odnáší na vyhrazené místo, kde je odebírají pracovnice jídelny. Po ukončení provozu jídelnu uzamyká pověřená pracovnice.

Stravu do jídlonosičů nevydáváme.