facebook

Informace pro žáky a rodiče k zajištění podmínek pro přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna rozhodla, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. K zajištění ochrany zdraví a provozu středních škol MŠMT vydalo metodický materiál k ochraně zdraví a stanovilo podmínky pro provoz SŠ pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020. Úplné znění metodického materiálu zde. Přítomnost žáků ve škole je podmíněna dodržováním školou nastavených provozních podmínek a stanovenými principy chování žáků při cestě do školy a ze školy, pohybem před školou, v budově školy a ve třídě, které jsou uvedeny v metodickém materiálu a je povinností se s nimi předem seznámit a následně stanovené podmínky provozu a hygienická pravidla dodržovat.

Důležitá upozornění

Informace pro žáky a rodiče k mimořádnému opatření naleznete zde.

Při vstupu do objektů školy je povinností odevzdat podepsané „Čestné prohlášení“, popř. vyplnit a podepsat na místě. Čestné prohlášení lze stáhnout/vytisknout na webu školy zde.

Změny termínů maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 naleznete zde.

Organizace vzdělávacích aktivit na jednotlivých součástech školy v termínu od 25.5. do 29.5.2020 naleznete zde.

Organizace vzdělávacích aktivit na jednotlivých součástech školy v termínu od 18.5. do 22.5.2020 naleznete zde.

Vzhledem k rozsahu vzdělávacích aktivit pro žáky nebude žákům poskytováno stravování ve školní jídelně.

V Břeclavi dne 5. 5. 2020 Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy