Šablony II

unie

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016403
Název projektu:                    Podpora žáků při uplatnění na trhu práce, prohloubení spolupráce pedagogů a odborníků z praxe
Realizace projektu:              1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Rozpočet projektu:              Kč 2 077 449,-
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující oblasti:

  • personální podpora – školní psycholog, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, školní kariérový poradce
  • prohloubení spolupráce pedagogů a odborníků z praxe – stáže pedagogů u zaměstnavatelů, zapojení odborníků z praxe do výuky, realizace projektového dne pro žáky ve spolupráci s odborníkem, tandemová výuka
  • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT, důraz na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí žáků
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem