Výsledky přijímacího řízeníVyhledání vašeho výsledku

Zadejte registrační číslo:

Registrační číslo Vám bylo zasláno poštou.

Zobrazení všech výsledků podle oboru

Vyberte kolo přijímacího řízení:

Zvolte požadovaný obor: