Vydavatelská činnost – odborné učebnice

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +519 326 345

Podle těchto publikací učí již řadu let mnoho škol v ČR. Věříme, že i Vy si z naší nabídky vyberete a získáte tak vhodnou pomůcku pro odborné předměty.

Pro pedagogy nabízíme jako bonus zdarma výsledky úloh k jednotlivým učebnicím. Poskytujeme je bezplatně při objednání minimálně 30 ks učebnic, do tohoto počtu se nebude zahrnovat Sbírka příkladů.

Učebnice lze objednávat elektronicky zde

 

prodej ucebnice

 

ZÁKLADY EKONOMIKY

Ing. Zdeněk Novotný

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

Úvodní díl řady učebnic, obsahuje vysvětlení základních ekonomických pojmů a vztahů. V další části se zabývá řízením podniku a informuje o právních formách podnikání. Ve třetí části jsou stručně popsány jednotlivé činnosti podniku, a to jak hospodaření s majetkem, skladování a pohyb materiálu, evidence pracovníků, odměňování práce, tak i finanční hospodaření podniku a ceny. 

Aktualizace: 1.6. 2021
Cena 130 Kč vč. DPH
Obsah učebnice

 

EKONOMIKA 2

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

V úvodu učebnice seznamuje čtenáře s uspořádáním národního hospodářství a s problematikou integrace ekonomiky do hospodářství EU. V dalších kapitolách se zabývá problematikou marketingu, cenných papírů, bankovnictví a pojišťovnictví, vnitřním a zahraničním obchodem. Poslední část je věnována celnictví.

Aktualizace: 1. 6. 2021
Cena 160 Kč vč. DPH

Obsah učebnice

 

EKONOMIKA 3: Daňová soustava ČR

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Jana Dyčková, Ing. Nataša Prášková

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

Učebnice popisuje stručně daňovou soustavu ČR. Zabývá se daní z přidané hodnoty, spotřební daní, daní z nemovitých věcí, daní z převodu nemovitých věcí, silniční daní a daní z příjmů. V závěru seznamuje s daňovým řádem a s poplatky. Řeší také problematiku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Aktualizace: 1. 6. 2021
Cena 230 Kč vč. DPH

Obsah učebnice

 

EKONOMIKA 3: Ekonomika podniku

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková, Ing. Petra Mikulášová

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

V návaznosti na znalosti získané v díle „Základy podnikové ekonomiky“ je zde popsán podnik, majetek podniku, zásobování materiálem včetně hodnocení vázanosti kapitálu v zásobách. V dalších kapitolách se rozebírají témata: struktura a plánování zaměstnanců, jejich odměňování, inovační proces a příprava výroby a v závěru prodejní činnost podniku.

Aktualizace: 1. 6. 2021
Cena 135 Kč vč. DPH 
Obsah učebnice

 

EKONOMIKA 4

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Alena Hollá, Ing. Nataša Prášková a kol.

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

S použitím již získaných znalostí o hospodaření podniku se v této publikaci rozvádí problematika nákladů a výnosů, nákladové modely, kalkulace, rozpočet, řízení a regulování nákladů a výnosů podniku. Další kapitoly řeší finanční řízení podniku, řízení složek oběžného majetku, krátkodobé a dlouhodobé financování a finanční analýzu. V druhé části je popsán management podniku, plánování, organizování a vedení lidí a závěr je věnován kontrole a rozhodování.

Aktualizace: 1. 6. 2021
Cena 180 Kč vč. DPH
Obsah učebnice

 

SBÍRKA PŘÍKLADŮ

Kolektiv autorů

Publikace rozšiřuje nabídku příkladů uvedených v učebnicích podnikových ekonomik (Základy podnikové ekonomiky, Podniková ekonomika 2 – 4). Obsahuje zadání příkladů k tématickým celkům v jednotlivých ročnících. Řešení příkladů je přiloženo jako samostatná část publikace a je součástí ceny.

Aktualizace: 1. 6. 2015
Cena 121 Kč vč. DPH
Obsah učebnice