Vydavatelská činnost – odborné učebnice

Učebnice lze objednávat elektronicky na stránce http://www.oabv.cz/objednavka/

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +519 326 345

Způsob dodání učebnic pro fyzické osoby je pouze na dobírku. Jste-li fyzická osoba - podnikatel, uveďte prosím své IČO a způsob dodání zvolte poštovní balík. Děkujeme.

prodej ucebnice

ZÁKLADY EKONOMIKY

Ing. Zdeněk Novotný

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

Úvodní díl řady učebnic, obsahuje vysvětlení základních ekonomických pojmů a vztahů. V další části se zabývá řízením podniku a informuje o právních formách podnikání. Ve třetí části jsou stručně popsány jednotlivé činnosti podniku, a to jak hospodaření s majetkem, skladování a pohyb materiálu, evidence pracovníků, odměňování práce, tak i finanční hospodaření podniku a ceny. 

Aktualizace: 1.6. 2020
Cena 130 Kč vč. DPH
Obsah učebnice

EKONOMIKA 2

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

V úvodu učebnice seznamuje čtenáře s uspořádáním národního hospodářství a s problematikou integrace ekonomiky do hospodářství EU. V dalších kapitolách se zabývá problematikou marketingu, cenných papírů, bankovnictví a pojišťovnictví, vnitřním a zahraničním obchodem. Poslední část je věnována celnictví.

Aktualizace: 1. 6. 2020
Cena 160 Kč vč. DPH

Obsah učebnice

EKONOMIKA 3: Daňová soustava ČR

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Jana Dyčková, Ing. Nataša Prášková

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

Učebnice popisuje stručně daňovou soustavu ČR. Zabývá se daní z přidané hodnoty, spotřební daní, daní z nemovitých věcí, daní z převodu nemovitých věcí, silniční daní a daní z příjmů. V závěru seznamuje s daňovým řádem a s poplatky. Řeší také problematiku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Aktualizace: 1. 6. 2020
Cena 235 Kč vč. DPH

Obsah učebnice

EKONOMIKA 3: Ekonomika podniku

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková, Ing. Petra Mikulášová

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

V návaznosti na znalosti získané v díle „Základy podnikové ekonomiky“ je zde popsán podnik, majetek podniku, zásobování materiálem včetně hodnocení vázanosti kapitálu v zásobách. V dalších kapitolách se rozebírají témata: struktura a plánování zaměstnanců, jejich odměňování, inovační proces a příprava výroby a v závěru prodejní činnost podniku.

Aktualizace: 1. 6. 2020
Cena 135 Kč vč. DPH 
Obsah učebnice

EKONOMIKA 4

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Alena Hollá, Ing. Nataša Prášková a kol.

Publikace má doložku MŠMT a je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy.

S použitím již získaných znalostí o hospodaření podniku se v této publikaci rozvádí problematika nákladů a výnosů, nákladové modely, kalkulace, rozpočet, řízení a regulování nákladů a výnosů podniku. Další kapitoly řeší finanční řízení podniku, řízení složek oběžného majetku, krátkodobé a dlouhodobé financování a finanční analýzu. V druhé části je popsán management podniku, plánování, organizování a vedení lidí a závěr je věnován kontrole a rozhodování.

Aktualizace: 1. 6. 2020
Cena 180 Kč vč. DPH
Obsah učebnice

SBÍRKA PŘÍKLADŮ

Kolektiv autorů

Publikace rozšiřuje nabídku příkladů uvedených v učebnicích podnikových ekonomik (Základy podnikové ekonomiky, Podniková ekonomika 2 – 4). Obsahuje zadání příkladů k tématickým celkům v jednotlivých ročnících. Řešení příkladů je přiloženo jako samostatná část publikace a je součástí ceny.

Aktualizace: 1. 6. 2015
Cena 121 Kč vč. DPH
Obsah učebnice