Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

  • Konstruování s podporou počítače
  • Provoz a údržba vozidel.

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

 

Varianta vzdělávání – konstruování s podporou počítače

Absolventi jsou připraveni pro výkon středních technickohospodářských funkcí a pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických povolání zejména v oblasti strojírenství. Mohou zastávat zejména funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, které jsou řízeny prostředky výpočetní techniky, ale i další funkce v odborných útvarech – designér, konstruktér, projektant, CNC programátor, technický grafik, výrobní technik, manažer kvality.   Ovládá i vybrané manuální zručnosti a dovednosti a vědecky fundované metody práce na odpovídající úrovni a cílevědomě, rozvážně a rozhodně jedná v souladu s právními normami. Potřebnou praxí s dalším studiem si dále zvyšuje kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni i pro vysokoškolské studium na strojních fakultách popřípadě v příbuzných oborech.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty            
1. Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
3. Dějepis DEJ 2 - - - 2
4. Základy společenských věd ZSV - 1 1 1 3
5.Matematika MAT 4 4 3 3 14
6. Fyzika FYZ 3 2 - - 5
7. Chemie CHE 2 - - - 2
8. Ekologie EKG 1 - - - 1
9. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
10. Technická dokumentace TED 2 2 - - 4
11. Mechanika MEC 2 2 3 - 7
12. Strojírenská technologie STT 2 2 3 3 10
13. Stavba a provoz strojů SPS - 3 3 4 10
14. Kontrola a měření KOM - - 2/2 2/2 4/4
15. Informační a komunikační technologie ICT 3/3 3/3 - - 6/6
16. Ekonomika EKO - - 3 - 3
17. Mechatronika MTR - 2/2 2/2 - 4/4
18. Praxe PRA 2/2 2/2 2/2 3/3 9/9
19. Počítačové konstruování CAD 2/2 2/2 2/2 3/3 9/9
20. Počítačové aplikace POA - - - 2/2 2/2
21. Konstrukční cvičení KOC - - 2/2 2/2 4/4
22. CNC stroje CNC - - - 2/2 2/2
Volitelné vyučovací předměty            
23. Informatika INF - - - 1 1
24. Matematický a fyzikální seminář MFS - - - 1 1
25. Humanitní seminář HUS       1 1
Celková týdenní hodinová dotace   34/7 33/9 34/10 34/14 135/40

 

Varianta vzdělávání – provoz a údržba vozidel

Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských pracovníků (např. vedoucí servisu, vedoucí provozu, dispečer, kontrolor, diagnostik, technik STK atd.) a pro výkon náročných dělnických profesí, zejména v oblasti silniční dopravy a strojírenství. Absolventi mají také vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Studium je zaměřeno na oblast konstrukce, provozu, údržby, diagnostiky a oprav silničních vozidel. Výuka většiny odborných předmětů probíhá s výraznou podporou výpočetní techniky. Kde uživatelské programy značně usnadňují a urychlují řešení zadané problematiky. Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni pro studium na strojních ale i jiných fakultách vysokých škol.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty            
1. Český jazyk a komunikace CJK 4 3 3 3 13
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
3. Dějepis DEJ 2 - - - 2
4. Základy společenských věd ZSV - 1 1 1 3
5. Matematika MAT 4 4 3 3 14
6. Fyzika FYZ 3 2 - - 5
7. Chemie CHE 2 - - - 2
8. Ekologie EKG 1 - - - 1
9. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
10. Technická dokumentace TED 2 2 - - 4
11. Mechanika MEC 2 2 3 - 7
12. Strojírenská technologie STT 2 2 2 2 8
13. Stavba a provoz strojů SPS - 3 1 1 5
14. Kontrola a měření KOM - - 2/2 2/2 4/4
15. Informační a komunikační technologie ICT 3/3 3/3 - - 6/6
16. Ekonomika EKO - - 3 - 3
17. Mechatronika MTR - 2/2 2/2 - 4/4
18. Praxe PRA 2/2 2/2 3/3 3/3 10/10
19. Počítačové konstruování CAD 2/2 2/2 - - 4/4
20. Silniční vozidla SIV - - 2 4 6
21. Diagnostika silničních vozidel DGV - - 2 3 5
22. Počítačové aplikace POA - - - 2/2 2/2
23. Konstrukční cvičení KOC - - 2/2 3/3 5/5
Volitelné vyučovací předměty            
24. Informatika INF - - - 1 1
25. Matematický a fyzikální seminář MFS - - - 1 1
26. Humanitní seminář HUS - - - 1 1
Celková týdenní hodinová dotace   34/7 33/9 34/9 33/10 134/37
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout