Provoz a ekonomika dopravy – dálkové studium

Kód oboru: 37-41-M/01
Délka studia: 5 roků, dálkové studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Absolvent oboru Provoz a ekonomika dopravy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese.

Absolventi se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Nachází pracovní místa také jako samostatný technik dopravy, manažer provozu nebo samostatný referent v dopravě. Dále mohou najít uplatnění jako pracovník logistických oddělení nebo jako zasilatel.

Potřebnou praxí a dalším studiem si dále zvyšují kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni také pro vysokoškolské studium na dopravní fakultě, popřípadě v příbuzných oborech.

Lightbulb

Stránky oboru logistika

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet konzultací v ročníkuCelkem
1.2.3.4.5.
Povinné vyučovací předměty              
1. Český jazyk a komunikace CJK 18 10 10 10 18 66
2. Anglický jazyk ANJ 27 24 19 42 26 138
3. Německý jazyk NEJ - 17 20 23 10 70
4. Dějepis DEJ 13 - - - - 13
5. Základy společenských věd ZSV 8 9 9 - - 26
6. Estetická výchova ESV 7 7 7 7 12 40
7. Matematika MAT 28 20 10 25 20 103
8. Základy přírodních věd ZPV 14 15 - - - 29
9. Dopravní sítě DOS 12 14 - - - 26
10. Dopravní provoz DPR 15 17 - - - 32
11. Zbožíznalství ZBO 13 - - - - 13
12. Logistika a obslužné systémy LOS 16 24 32 24 28 124
13. Ekonomika EKO 11 14 30 24 24 103
14. Právní nauka PNA - - 13 - - 13
15. Informační a komunikační technologie ICT - 18 18 - - 36
16. Praxe PRA - 12 12 12 12 48
17. Technika administrativy TEA 14 18 - - - 32
18. Technické kreslení TEK 12 - - - - 12
19. Účetnictví UCT - - 20 20 18 58
20. Přepravní provoz PPR - - 20 15 12 47
21. Počítačové aplikace POA - - - 18 18 36
Volitelné vyučovací předměty              
22. Matematický seminář MAS - - - - 7 7
23. Humanitní seminář HUS - - - - 7 7
Celková roční dotace   208 219 220 220 205 1072
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout