Elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata.

Od 1. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

 • Informační technologie
 • Elektrická trakce v dopravě

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Lightbulb

Stránky oboru elektrotechniky

 

Varianta vzdělávání - informační technologie

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při správě počítačových sítí,
 • programátor,
 • dealer nebo obchodní zástupce firmy zabývající se výpočetní technikou,
 • školící technik,
 • jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
 1. Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
 2. Anglický jazyk / Německý jazyk ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
 3. Dějepis DEJ 2 * * * 2
 4. Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
 5. Matematika MAT 4 4 3 3 14
 6. Fyzika FYZ 3 2 * * 5
 7. Chemie CHE 2 * * * 2
 8. Ekologie EKG 1 * * * 1
 9. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
10. Technická dokumentace TED 3 * * * 3
11. Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * * 7
12. Elektronika ELT * 3 * * 3
13. Informační a komunikační technologie ICT 3/3 2/2 * * 5/5
14. Elektrotechnologie ELG * 2 * * 2
15. Elektrotechnická měření ELM * * 4/1 4/1 8/2
16. Číslicová technika CIT * 3 * * 3
17. Ekonomika EKO * * 3 * 3
18. Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 3 12/9
19. Programové vybavení PRV * * 3/3 3/2 6/5
20. Technické vybavení TVY * * 2 * 2
21. Programování PRG * 2/2 2/2 * 4/4
22. Počítačová grafika POG * * * 3/3 3/3
23. Počítačové sítě POS * * 2 3/1 5/1
24. Počítačové řídicí systémy PRS * * * 2/2 2/2
25. Elektronická zařízení ELZ * * 2 3 5
B. Volitelné vyučovací předměty            
26. Informatika INF * * * 1 1
27. Matematický a fyzikální seminář MFS * * * 1 1
28. Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Celková týdenní hodinová dotace   34/6 33/7 33/9 34/9 134/31

 

Varianta vzdělávání - elektrická trakce v dopravě

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie,
 • v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky,
 • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů,
 • v oblasti systémů pro měření a regulaci,
 • při údržbě a opravách kolejových vozidel,
 • při řízení kolejových vozidel,
 • jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
 1. Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
 2. Anglický jazyk / Německý jazyk ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
 3. Dějepis DEJ 2 * * * 2
 4. Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
 5. Matematika MAT 4 4 3 3 14
 6. Fyzika FYZ 3 2 * * 5
 7. Chemie CHE 2 * * * 2
 8. Ekologie EKG 1 * * * 1
 9. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
10. Technická dokumentace TED 3 * * * 3
11. Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * * 7
12. Elektronika ELT * 3 * * 3
13. Informační a komunikační technologie ICT 3/3 2/2 * * 5/5
14. Elektrotechnologie ELG * 2 * * 2
15. Elektrotechnická měření ELM * * 4/1 4/1 8/2
16. Číslicová technika CIT * 3 * * 3
17. Ekonomika EKO * * 3 * 3
18. Praxe PRA 3/3 3/3 3 3 12/6
19. Programování PRG * 2/2 * * 2/2
20. Dopravní provoz DPR * * 2 * 2
21. Elektrické stroje a přístroje ESP * * 2 2 4
22. Elektrická zařízení vozidel EZV * * 2 4 6
23. Mechanická zařízení vozidel MZV * * * 3 3
24. Elektroenergetika EEN * * 3 4 7
25. Počítačové aplikace POA * * 2/2 * 2/2
B. Volitelné vyučovací předměty            
26. Informatika INF * * * 1 1
27. Matematický a fyzikální seminář MFS * * * 1 1
28. Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Celková týdenní hodinová dotace   34/6 33/7 35/3 33/1 135/17
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout