Dopravní cvičení

Každoročně se pro zájemce z řad žáků školy organizuje tzv. Dopravní cvičení. Zúčastňují se žáci z oborů Provoz a ekonomika dopravy a Elektrotechnika, varianta vzdělávání elektrická trakce v dopravě. Pravidelná setkání jsou však přístupná i žákům jiných oborů a zaměření.

Cílem dopravního cvičení je doplňovat teoretické poznatky a rozvíjet praktické dovednosti žáků v oblasti dopravy. Seznámí se s technologií a řízením drážního provozu a vyzkouší si obsluhu zabezpečovacího zařízení. Za tímto účelem je zájemcům pod vedením zkušeného pedagoga k dispozici releový dopravní sál a skupina programů využívaných v učebnách výpočetní techniky.