Provoz a ekonomika dopravy

Kód oboru: 37-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

  • Logistika a dopravní služby
  • Logistika a dopravní provoz

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Absolvent oboru Provoz a ekonomika dopravy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese.

Absolventi se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Nachází pracovní místa také jako samostatný technik dopravy, manažer provozu nebo samostatný referent v dopravě. Dále mohou najít uplatnění jako pracovník logistických oddělení nebo jako zasilatel.

Potřebnou praxí a dalším studiem si dále zvyšují kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni také pro vysokoškolské studium na dopravní fakultě, popřípadě v příbuzných oborech.

Lightbulb

Stránky oboru logistika

 

Varianta: Logistika a služby v dopravě

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3 13
Německý/Ruský jazyk NEJ/RUJ 2 2 2 2 8
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * * 1 2 3
Matematika MAT 3 4 3 2 12
Základy přírodních věd ZPV 2 2 * * 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Dopravní sítě DOS 3 * * * 3
Dopravní provoz DPR 3 3 * * 6
Zbožíznalství ZBO * 2 * * 2
Logistika a obslužné systémy LOS 2 3 4 5 14
Ekonomika EKO 2 2 4 4 12
Právní nauka PNA * 2 * * 2
Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 * * 4/4
Praxe PRA * 3 3 3 9
Technika administrativy TEA 4/4 * * * 4/4
Technické kreslení TEK * 2 * * 2
Účetnictví UCT * * 4 3 7
Přepravní provoz PPR * * 3 2 5
Počítačové aplikace POA * * 2/2 2/2 4/4
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Řízení motorových vozidel RMV * * 2 * 2
Celková týdenní hodinová dotace:   34/6 35/2 35/2 34/2 138/12

 

Varianta: Logistika a dopravní provoz

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3 13
Německý/Ruský jazyk NEJ/RUJ 2 2 2 2 8
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * * 1 2 3
Matematika MAT 3 4 3 2 12
Základy přírodních věd ZPV 2 2 * * 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Dopravní sítě DOS 3 * * * 3
Dopravní provoz DPR 3 3 * * 6
Zbožíznalství ZBO 2 * * * 2
Logistika a obslužné systémy LOS 2 3 4 5 14
Ekonomika EKO 2 2 4 4 12
Právní nauka PNA * 2 * * 2
Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 * * 4/4
Praxe PRA * 3 3 3 9
Technika administrativy TEA 4/4 * * * 4/4
Technické kreslení TEK * 2 * * 2
Přeprava a marketing v přepravě PMP * * 3 3 6
Železniční doprava ZED * * 2 * 2
Silniční doprava SID * * 2 2 4
Počítačové aplikace POA * * 2/2 2/2 4/4
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Řízení motorových vozidel RMV * * 2 * 2
Celková týdenní hodinová dotace:   34/6 35/2 35/2 33/2 137/12
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout