Podnikání - denní studium

Kód oboru vzdělání: 64-41-L/51
Délka a forma studia: 2 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůZkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.
A. Povinné vyučovací předměty   18 17 35
1. Český jazyk a literatura CJL 3 3 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 4 4 8
3. Občanský základ OBZ * 1 1
4. Dějepis DEJ 2 * 2
5. Matematika MAT 3 3 6
6. Tělesná výchova TEV 2 2 4
7. Základy přírodních věd ZPV 2 2 4
8. Informační a komun. technologie ICT 2 2 4
B. Předměty specializace   15 16 31
9. Ekonomika podniku EKP 4 4 8
10. Účetnictví UCT 4 4 8
11. Písemná a elektr. komunikace PKO 2 3 5
12. Právo PRO 2 1 3
13. Management a marketing MMA 2 2 4
14. Psychologie PSY 1 * 1
15. Chod podniku CHP * 2 2
Celkem hodin týdně   33 33 66

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny do oblasti ekonomiky podniku a účetnictví. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce.

Žáci denního studia se seznámí s reálným fungováním firem v rámci 14denní odborné praxe.

Obor lze studovat formou denního studia 2 roky, nebo dálkově po dobu 3 let.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

  • absolvent může profesně povýšit na místo mistra provozu, případně vrchního mistra,
  • podnikatel – ekonomické aktivity související s vlastním podnikáním v již vystudovaném oboru,
  • administrativní pracovník ve firmě,
  • referent veřejné správy,
  • pracovník banky nebo pojišťovny,
  • organizační pracovník ve firmě nebo veřejné správě,
  • účetní – vedení účetnictví, vystavování faktur, tvorba rozpočtů, výpočty mezd atd.,
  • obchodní zástupce firmy a další ekonomické a administrativní pozice ve firmách,
  • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout