Školní knihovna na „učilišti“

Knihovna při součásti SOU je v současné době ve stadiu dokončovacích prací.
Čítá přibližně 2 000 svazků. Bude sloužit především studentům maturitních oborů
/fond doporučené četby/, dále vyučujícím /fond odborné literatury/.
Češtináři ji využijí k besedám o četbě.