Studentský parlament

Obchodní akademie se snaží poskytovat studentům prostor pro vyjádření vlastních názorů, proto zde již několik let funguje Studentský parlament, do něhož si každá třída volí dva své zástupce. Tento parlament jako samosprávný orgán studentů hájí jejich názory a postoje při jednání s pedagogickým sborem a s vedením školy. Studentský parlament má povinnost scházet se alespoň jednou za dva měsíce, studenti se však podle aktuálních problémů mohou scházet častěji. Studentský parlament poskytuje studentům prostor pro vyjádření vlastních názorů, vedení školy pak  zpětnou vazbu, která umožňuje ověřit potřebnost a reálnost připravovaných změn.