Obchodní akademie

logo k oboru

Kód oboru: 63-41-M/02
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Lightbulb

Stránky oboru obchodní akademie

Uplatnění

Obor je určen pro děvčata i chlapce. Umožňuje absolventům:

 • uplatnit se na trhu práce především v široké skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech.
 • Příkladem jsou povolání (pracovní pozice):
  • ekonom
  • účetní
  • referent: finanční, mzdový, marketingu, ve státní správě…
  • statistik
  • asistent
  • sekretářka
  • obchodní zástupce
  • bankovní a pojišťovací pracovník
  • pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích
 • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
 • pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k výkonu ekonomických profesí, především:

 • znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
 • znalost vedení účetnictví a daňové evidence
 • schopnost orientovat se v právních normách
 • schopnost ovládat a využívat PC a další prostředky IKT (Word, Excel, účetní software, psaní desetiprstovou hmatovou metodou)
 • znalost obchodní korespondence
 • znalost dvou cizích jazyků

Odborná praxe v průběhu studia:

 • Praxe v reálném pracovním prostředí v organizacích podle vlastního výběru žáka
 • Učební praxe v předmětech odborné specializace: Aplikovaná ekonomie (žáci připravují školní ples) nebo Cvičná kancelář (simuluje činnost skutečné firmy), Integrovaný ekonomický předmět

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůZkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty   32/9 33/12 35/16 30/18 130/55
Základní všeobecné   22/9 19/7 14/5 14/7 69/28
1. Český jazyk CJ 3 2 2 - 7
2. Literatura LIT 1 1 1 - 3
3. Český jazyk a literatura CJL - - - 4 4
4. 1. Cizí jazyk PCJ 4/4 4/4 3/3 3/3 14/14
5. 2. Cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
6. Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
7. Společenská kultura SPK 1 - - - 1
8. Dějepis DEJ 2 1 - - 3
9. Matematika MAT 4 3 3 2 12
10. Základy přírodních věd - biologie BIO 1 - - - 1
11. Základy přírodních věd - chemie CHE 1 - - - 1
12. Základy přírodních věd - fyzika FYZ - 2 - - 2
13. Tělesná výchova TEV 2/2 2 2 2/2 8/4
Základní odborné   10 14/5 17/7 11/6 52/18
14. Ekonomie EI - - - 2 2
15. Ekonomika EKO 4 4 3/3 3/3 14/6
16. Daně DAN - - 2 - 2
17. Účetnictví UCT - 4/4 4/4 3/3 11/11
18. Informační a komunikační technologie ICT 2 2 2 - 6
19. Statistika STA - - 2 - 2
20. Hospodářský zeměpis HOZ 1 2 - - 3
21. Právo PRO - - 2 1 3
22. Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2/1 2 2 9/1
Odborné specializace   - - 4/4 5/5 9/9
23. Aplikovaná ekonomie / Cvičná kancelář (učební praxe) APE / CK - - 3/3 - 3/3
24. Daňový a ekonomický seminář DES - - 1/1 1/1 2/2
25. Integrovaný ekonomický předmět (učební praxe) IEP - - - 4/4 4/4
B. Volitelné vyučovací předměty   - - - 4/4 4/4
26. Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk - - - 2/2 2/2
27. Matematický seminář MATS - - - 2/2 2/2
28.Společenskovědní seminář SVS - - - -2/2 -2/2
Celková týdenní hodinová dotace   32/9 33/12 35/16 34/22 134/59
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout