Novinářský kroužek

Náplň činnosti: příprava textů, reportáží, fotografií a čtvrtletní vydávání časopisu.

Členové novinářského kroužku se automaticky stávají členy redakční rady, která připravuje články a tisk školního časopisu PIKNIK. Časopis je vydáván v rámci projektu s partnerskou školou SPŠE Piešťany ze Slovenska.

Kroužek se obvykle schází jednou týdně (po dohodě buď 1 nebo 2 hodiny)

Vedoucí: Mgr. Klimovičová

Práci v kroužku zastřešuje školní klub, který je členem ASK ČR.