Novinářský kroužek

Náplň činnosti: příprava textů, reportáží, fotografií a vydávání časopisu.

Členové novinářského kroužku se automaticky stávají členy redakční rady, která připravuje články a tisk školního časopisu.

Kroužek se schází podle potřeby, příprava a realizace časopisu probíhá především on-line.

Vedoucí: Mgr. Iva Kilianová a Mgr. Marcela Létalová

Práci v kroužku zastřešuje školní klub, který je členem ASK ČR.

Časopis je vydáván od roku 1999. Nejdříve vycházel pod názvem Kibic, jeho pozdější česko-slovenská podoba se jmenovala Piknik. Piknik byl vydáván ve spolupráci s partnerskou školou v Piešťanech a byl financován mj. z prostředků EU. Témata byla velmi různorodá, pomocí fotografií a rozhovorů představoval spolužáky i učitele jako lidi s různými zájmy a koníčky, přinášel postřehy z cest, kulturních akcí, četby knížek, sportovních událostí… V rámci prvního ročníku celorepublikové soutěže o nejlepší školní časopis roku 2007, kterou organizovala Asociace středoškolských klubů ČR, získal zvláštní ocenění časopisu 21. století Junior.