Kroužek účetnictví

Ve školním roce pracují dva kroužky účetnictví. Jeden je zaměřen na přípravu na celostátní soutěž a olympiádu v účetnictví, druhý na přípravu žáků k maturitní zkoušce, řešení příkladů a prohlubování znalostí z účetnictví.

Počet hodin: 1 až 2 hodiny týdně

Vedoucí: vyučující účetnictví

Práci v kroužku zastřešuje školní klub, který je členem ASK ČR.

Práce v kroužku se zúročila v úspěších na soutěžích, např. v celostátní soutěži v účetnictví MÁ DÁTI – DAL se reprezentanti školy pětkrát umístili do 10. místa (škola má mistra a vicemistra republiky). Daří se i příprava k maturitní zkoušce. V posledních letech téměř všichni žáci prospěli jak v praktické zkoušce z odborných předmětů, tak v ústní zkoušce z účetnictví.