Školní knihovna na obchodní akademii

Knihovna při obchodní akademii vznikla současně se školou v roce 1919, její historie je tedy stejně dlouhá jako historie samotné školy.

Knihovna se nachází v suterénu školy a je současně i kabinetem vyučující českého jazyka a literatury, takže je přístupná před vyučováním i kteroukoliv přestávku.

Fond knihovny v současnosti tvoří

 ●  více než 8 000 titulů literatury krásné i odborné
 ●  výukové programy na videokazetách
 ●  CD
 ●  audiokazety
 ●  DVD
 ●  gramodesky, které jsou dnes pro mnohé studenty už raritou
 ●  v menší míře i učebnice

Z odborné literatury je nejvíce zastoupena literatura ekonomická, dále právnická, jazykovědná, literárněhistorická, dějepisná, pedagogická, psychologická či filozofická. K zajímavostem patří téměř kompletní řada Ottova slovníku naučného, nejrůznější encyklopedie, dějiny umění, cizojazyčná literatura anglická, německá a ruská.

A protože v knihách je uchována paměť lidstva, mají tu své místo i ty, které odrážejí charakter dob minulých.

Členem knihovny se automaticky stává každý žák přijatý na obchodní akademii, služby jsou samozřejmě bezplatné. Žáci zde najdou prameny a literaturu potřebnou ke svým referátům do příslušných předmětů a především tituly objevující se na seznamu doporučené četby do hodin českého jazyka a literatury i k maturitě.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout