Divadelní kroužek

Náplní jsou rétorická cvičení, dramatická práce, nácvik představení a pracovní třídenní semináře.

Zkoušky: 2 hodiny týdně, před blížícím se představením je i mimořádná zkouška.

Vedoucí: Ing. Dana Vilímková

V roce 2015 oslavilo DBK desáté výročí své činnosti. Za tu dobu členové nastudovali 12 divadelních inscenací či skečů a zúčastnili se 30 festivalů.

Práci v kroužku zastřešuje školní klub, který je členem ASK ČR.