Modelářský kroužek

Kroužek železničního modelářství je jedním ze zásadních kroužků domova mládeže. Žáci pod dohledem  mistra odborného výcviku vytváří zcela nový panel kolejiště v měřítku TT. Nadšenci pro železniční modelaření se schází jednou týdně, kdy se společným úsilím snaží vytvořit krajinku, položit koleje a uvést do provozu nádraží. Tento kroužek je otevřen nejen žákům domova mládeže, ale i žákům školy. Veškeré finance pro potřebu kroužku jsou zajišťovány ze SRP školy.