Partneři

Dlouhodobou strategií školy je rozšiřování spolupráce s regionálními firmami. Cílem spolupráce je umožnit žákům na praxi a v odborném výcviku seznámit se s reálným prostředím ve firmách, dále si rozvíjet kompetence jako jsou samostatnost, zručnost, schopnost plnit zadané pracovní úkoly, umět pracovat se stroji a zařízením, zhotovení výrobků apod., tedy dovednosti, které žák získává právě v reálném prostředí na pracovištích firem pod dohledem pověřeného zaměstnance dané firmy.
Praxe a odborný výcvik žáků na pracovištích firem je realizována na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi školou a organizací v souladu s § 65 zákona 561/2004 Sb. Školského zákona a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/20015 Sb.

Přehled oborů s výukou praxe na pracovištích firem

23-41-M/01 Strojírenství
26-41-M/01 Elektrotechnika
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Přehled oborů s výukou odborného výcviku na pracovištích firem

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-55-H/01 Klempíř
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Největším přínosem takto systematicky řízené výuky praxe a odborného výcviku je nárůst odborných a osobních kompetencí žáků. Žák po ukončení vzdělávání se pro zaměstnavatele žádanou pracovní silou, zejména absolventi tříletých učebních oborů po získání výučního listu se ve většině případů stávají zaměstnanci těchto firem (žáci maturitních oborů po ukončení školy pokračují ve studiu na vysokých školách).

Nejvýznamnější spolupracující firmy se školou. Na pracovištích firem umožňují vykonat praxi a odborný výcvik žáků školy, dále umožňují exkurze a další aktivity pro žáky školy.

FOSFA a. s. Břeclav

fosfaNejvětší zpracovatel žlutého fosforu v Evropě, vyrábí a vyvíjí produkty pro potravinářské a technické aplikace.

OTIS a. s. Břeclav

otisVýroba, montáž a revize zdvihacích zařízení a technických dopravních zařízení; vyrábí eskalátory, pohyblivé chodníky a výtahy včetně jejich modernizace.

GUMOTEX a. s. Břeclav

gumotexGumárenská výroba a výroba s technickými pěnami, portfolio produktů nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, dále výroba vzduchem plněných systémů jako jsou čluny, záchranné systémy a jiné multifunkční vzduchové systémy. Firma poskytuje žákům stipendia.

MAUTING s. r. o. Valtice

mautingStrojírenská výrobní firma zaměřená na výrobu strojů a zařízení z nerezové oceli pro zpracování masa a masných výrobků (udírny, míchací stroje pro výrobu uzenin apod.). Tyto výrobky firma instaluje a seřizuje podle přání zákazníka v provozních podmínkách zejména v zahraničí.

BORS Břeclav a.s.

borsAktivity společnosti zaměřeny na rozvoj a provozování osobní dopravy, nákladní dopravy a poskytování komplexních celních služeb, zaměstnává zaměstnance zejména na pracovní místa řidičů MKD, řidičů autobusů a spedice.

Robert BOSCH odbytová s.r.o. Mikulov

boschČlen podnikatelské skupiny Bosch Group, vedoucí mezinárodní dodavatel technologií a služeb; jedním z předmětů podnikání je výroba elektrických strojů, přístrojů a různých nářadí. Provoz v Mikulově je servisním centrem výrobků fy BOSCH pro střední Evropu.

AZ KLIMA a. s. Milovice

azklimaNabízí služby v oblasti technického zařízení budov. Provádí dodávky vzduchotechniky a chladicí techniky do staveb, které slouží administrativě, obchodu, výrobě, zdravotnictví, stravování, kultuře a sportu.

ZEBR s. r. o. Milovice

zebrZabývá se výrobou strojů na výrobu žaluzií. Nabízí stroje na interiérové žaluzie a válcovací linky určené pro výrobu horizontálních exteriérových žaluzií. Vyrábí a dodává komponenty pro žaluzie. Společnost disponuje moderními technologiemi a strojovým parkem.

ALCAPLAST s. r. o. Břeclav

alcaplastPřední výrobce sanitární techniky. Vyrábí podlahové žlaby a vpusti, předstěnové instalační WC systémy, montážní rámy, WC plastové nádržky a tlačítka, napouštěcí a vypouštěcí ventily, sifony a další koupelnové prvky.

TRANSROL-CZ a. s. Lednice

transrollPřední výrobce strojů a zařízení pro těžební průmysl. Výroba, prodej, montáž, servis a opravy: -dopravní komponenty pro dopravníky sypkého materiálu, pásové dopravníky a válečkové tratě.

GEBAUER a GRILLER Kabeltechnik, Mikulov

ggVýrobní sortiment zahrnuje především bateriové vodiče pro automobily kabelové svazky pro výtahy a speciální kabely pro informační technologii.

SIGNUM s. r. o. Hustopeče

signumJe významným dodavatelem ocelových konstrukcí - zajišťuje jejich zakázkovou výrobu a montáž nejen pro tuzemský i zahraniční trh. Společnost je stabilizovaná s výrazným prorůstovým potenciálem.

ČD Cargo

cd cargoNejvětší železniční nákladní dopravce v ČR. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin až po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů nebo mimořádných zásilek.

OKAY

okayObchod s elektrem a nábytkem