facebook

Vydavatelská činnost – odborné učebnice

Informace o prodeji učebnic

Pro nadcházející školní rok 2015/2016 připravujeme aktualizaci ucelené rady učebnic „Ekonomika".

Prodejní ceny učebnic jsou uvedeny na stránkách školy www.oabv.cz/ucebnice.

Pro pedagogy, kteří podle naší řady učí na SOŠ ekonomického zaměření, poskytujeme jako bonus zdarma výukové metodické materiály:
1) Sbírku příkladů včetně řešení k učebnici Ekonomika 3 – Daňová soustava
2) Zpracované prezentace k vybraným daním
Tyto materiály poskytujeme bezplatně škole, pokud si objedná minimálně 25 ks učebnice Ekonomika 3 – Daňová soustava ČR (sbírka bude rovněž aktualizovaná v souvislosti s platnými novelami).
3) Výsledky úloh k jednotlivým učebnicím

Publikaci poskytujeme bezplatně škole při odběru minimálně 50 ks učebnic (do tohoto počtu
se nebude zahrnovat Sbírka příkladů).

Objednávky:

Učebnice lze objednávat elektronicky na stránce http://www.oabv.cz/objednavka/ . Pokud se stane, že zásoby učebnic vyprodáme, zajistíme Vám v případě většího zájmu jejich dotisk. Počítejte však s určitou časovou prodlevou. Objednávat můžete již během měsíce srpna.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 519 326 345

prodej ucebnice

ZÁKLADY EKONOMIKY

Ing. Zdeněk Novotný

Úvodní díl řady učebnic, obsahuje vysvětlení základních ekonomických pojmů a vztahů. V další části se zabývá řízením podniku a informuje o právních formách podnikání. Ve třetí části jsou stručně popsány jednotlivé činnosti podniku, a to jak hospodaření s majetkem, skladování a pohyb materiálu, evidence pracovníků, odměňování práce, tak i finanční hospodaření podniku a ceny.

Aktualizace: 1. 6. 2015

EKONOMIKA 2

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková

V úvodu učebnice seznamuje čtenáře s uspořádáním národního hospodářství a s problematikou integrace ekonomiky do hospodářství EU. V dalších kapitolách se zabývá problematikou marketingu, cenných papírů, bankovnictví a pojišťovnictví, vnitřním a zahraničním obchodem. Poslední část je věnována celnictví.

Aktualizace: 1. 6. 2015

EKONOMIKA 3

Daňová soustava ČR

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Jana Dyčková, Ing. Nataša Prášková

Učebnice popisuje stručně daňovou soustavu ČR. Zabývá se daní z přidané hodnoty, spotřební daní, daní z nemovitých věcí, daní z nabytí nemovitých věcí, silniční daní a daní z příjmů. V závěru seznamuje s daňovým řádem a s poplatky. Řeší také problematiku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Aktualizace: 1. 6. 2015

Ekonomika podniku

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková, Ing. Petra Mikulášová

V návaznosti na znalosti získané v díle „Základy ekonomiky“ je zde popsán podnik, majetek podniku, zásobování materiálem včetně hodnocení vázanosti kapitálu v zásobách. V dalších kapitolách se rozebírají témata: struktura a plánování zaměstnanců, jejich odměňování, inovační proces a příprava výroby a v závěru prodejní činnost podniku.

Aktualizace: 1. 6. 2015

EKONOMIKA 4

Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Alena Hollá, Ing. Nataša Prášková a kol.

S použitím již získaných znalostí o hospodaření podniku se v této publikaci rozvádí problematika nákladů a výnosů, nákladové modely, kalkulace, rozpočet, řízení a regulování nákladů a výnosů podniku. Další kapitoly řeší finanční řízení podniku, řízení složek oběžného majetku, krátkodobé a dlouhodobé financování a finanční analýzu. V druhé části je popsán management podniku, plánování, organizování a vedení lidí a závěr je věnován kontrole a rozhodování.

Aktualizace: 1. 6. 2012

SBÍRKA PŘÍKLADŮ

kolektiv autorů

Publikace rozšiřuje nabídku příkladů uvedených v učebnicích (Základy ekonomiky, Ekonomika 2 – 4). Obsahuje zadání příkladů k tematickým celkům v jednotlivých ročnících. Řešení příkladů je přiloženo jako samostatná část publikace a je součástí ceny.

Aktualizace: 1. 6. 2015