69-51-H/01 Kadeřník

Název školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Adresa školy: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
Název školního vzdělávacího programu: Kadeřník
Kód a název oboru vzdělání: 69 – 51 – H/01 Kadeřník
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2009

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 11 7 29
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Chemie CHE 1 1 * 2
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 1 1 4
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 2 * 3
B. Předměty specializace   22 23 25,5 70,5
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Materiály MTR 2 1,5 2 5,5
11. Technologie TEC 3 2,5 3 8,5
12. Zdravověda ZDR 1 1 * 2
13. Výtvarná výchova VYV 1 1 * 2
14. Dějiny účesové tvorby DUT * * 1 1
15. Komunikace ve službách KOS * 1 1 2
16. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   33 34 32,5 99,5

Obor je zaměřen na komplexní péči o vlasy a na úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Uplatnění absolventů je možné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Náplň práce v odborném výcviku

 ●  mytí a regenerace vlasů,
 ●  holení a úprava vousů,
 ●  natáčení na natáčky,
 ●  foukání vlasů do tvaru účesu,
 ●  barvení a tónování vlasů,
 ●  odbarvování a melírování vlasů,
 ●  stříhání vlasů,
 ●  návrhy módních účesů a způsoby jejich úpravy,
 ●  tvorba společenských účesů – svatební, plesové,
 ●  poradenství v péči o vlas, změna barvy a tvaru účesu.

Uplatnění na trhu práce

 ●  v salonech poskytujících profesní kadeřnické služby nebo OSVČ.

Účast v soutěžích

 ●  každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku,
 ●  krajské, regionální a celostátní soutěže,
 ●  účast na přehlídkách účesové tvorby na Veletrhu vzdělávání Břeclav a školním plese,
 ●  v roce 2014 získaly naše žákyně v soutěži odborných dovednosti „ŠARM 2014“ 1. místo – Kristýna Turčíková a 2. místo Lucie Pochylá, obě žákyně třetího ročníku,
 ●  v rámci projektu „Pracák není můj osud“ v soutěži „Podnikatel roku“ jsme získali 3.místo,
 ●  v soutěži „ŠARM 2015“ obsadily naše žákyně 5.místo.

Odborná školení

 ●  žáci jsou školeni profesionálními technology z LONDA Praha, MJC Zlín, BEMA Hodonín, HAIR COMPANY,
 ●  work shop – Pavel Filandr.