Maturitní a závěrečná zkouška

Termíny opravné závěrečné zkoušky - prosinec 2020

Písemná část 1.12. zahájení v 8:00, místo konání SOU Sovadinova
Praktická část 2.12. zahájení v 7:00, místo konání dílny OV
Ústní část 3.12. zahájení v 8:00, místo konání dílny OV

Maturitní témata SOU

Maturitní témata OA